Lenovo IdeaPad S10-3 เน็ตบุ๊คสายเลือด MeeGo ตัวที่สามของโลก


Lenovo IdeaPad S10-3

Lenovo IdeaPad S10-3 รุ่นนี้ไม่ใช่ของใหม่แต่ประการใด มีขายในร้านคอมมาเป็นปีๆ แล้ว แต่รุ่นนี้ในประเทศรัสเซียจะมีแบบที่ลง MeeGo ออกขายเพิ่มด้วย ถือเป็นเน็ตบุ๊คตัวที่สามของโลกที่ใช้ระบบปฏิบัติการนี้ ถัดจากเครื่อง Fujitsu MH330 และ iRU Intro 102 แต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นักหรอก มันก็ลงแค่ระบบปฏิบัติการใหม่แค่นั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*