LaCie ออก Netbook Kit มีทั้งกระเป๋าและอุปกรณ์เสริม

LaCie Netbook Kit
LaCie Netbook Kit ชุดนี้ออกแบบมาแก้ปัญหา TouchPad เล็กและช่อง USB ไม่พอใช้สำหรับเน็ตบุ๊ค ด้วยการใช้ Hub ขนาด 4 ช่อง พร้อมเม้าส์อีกหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีกระเป๋าสุดสวยมาให้เข้าชุดกันด้วย อุปกรณ์ทั้ง 3 ชิ้นนี้สามารถช่วยให้การใช้เน็ตบุ๊คของเราคล่องตัวมากขึ้นแน่นอน ตอนนี้มีขายใน Amazon ในราคาประมาณ 700 กว่าบาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*