Intel เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ระดับ 7nm, 5nm

เทคโนโลยีการผลิตระดับ 7nm, 5nm
เทคโนโลยีการผลิตระดับ 7nm, 5nm

Paul Otellini หัวเรือใหญ่ของ Intel ล่าสุดนี้ออกมาบอกว่า บริษัทได้เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตที่เล็กมากระดับ 7 นาโนเมตร และ 5 นาโนเมตรแล้ว โดยวางแผนไว้ว่าจะนำเอาไปใช้กับโรงงานทั้งหมด 2 แห่งด้วยกัน คือที่ Oregon, Arizona และ Irelands เพื่เอาไปใช้ในการผลิตชิปที่ใช้เทคโนโลยี 14 นาโนเมตรอยู่ในตอนนี้

?การวิจัยและพัฒนาของเรานั้นลึกมาก ผมกำลังพูดถึงอีกสิบปีข้างหน้า?

โดยการพัฒนาด้านนี้จะเป็นตัวทีช่วยขับเคลื่อนด้านต่างๆ ไม่ว่าจะทั้งกับบริษัทเอง ที่จะมีชิปแบบๆใหม่ที่มีมูลค่าในการเอาไปขายในตลาดได้มากขึ้น และผู้บริโภคเองก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความเร็วขึ้น ประหยัดพลังงานขึ้น ให้ได้ใช้

โลกยังคงหมุนต่อไป สิ่งก้าวหน้า เทคโนโลยี วิทยาการต่างๆ ก็เดินไปเรื่อยๆ ผู้บริโภคอย่างเราๆ ก็คงได้รับประโยชน์มากขึ้น นอกซะจากว่าบิ๊กๆทั้งหลาย จะไม่กั๊กกันเกินไปนะ