โปรแกรมสำหรับเน็ตบุ๊ค Samsung N110 – 12PBK วินโดว์ xp

ระบบปฏิบัติการ หมวด ลักษณะ ภาษา ไฟล์
Win XP ? คู่มือการติดตั้ง (ver.2.1.0.0) MULTI LANGUAGE
Win XP แสดง จัดการแสดงผล (ver.2.2.10.1) MULTI LANGUAGE
Win XP เครือข่าย จัดการเครือข่ายอย่างง่าย (ver.4.0.2.4) MULTI LANGUAGE
Win XP ? Magic Keyboard (ver.7.0.2.0) MULTI LANGUAGE
Win XP ? การรักษาความปลอดภัย MS Hotfix (ver.1.0.0.0) MULTI LANGUAGE
Win XP กล้อง กล้อง (ver.2.0.0.15) MULTI LANGUAGE
Win XP ? โซลูชันการกู้คืน (ver.3.0.0.6) MULTI LANGUAGE
Win XP ? จัดการ Battery Samsung (ver.2.2.1.4) MULTI LANGUAGE
Win XP ? Samsung Doctor Magic (ver.4.0.3.6) MULTI LANGUAGE
Win XP ? ปรับปรุงซัมซุงพลัส (ver.2.0.0.20) MULTI LANGUAGE
Win XP ? จัดการความละเอียดแสดงผล (ver.1.0.0.5) MULTI LANGUAGE