โปรแกรมสำหรับซัมซุง NC20 เน็ตบุ๊ค NC20 – 21GBK วินโดว์ xp

ระบบปฏิบัติการ หมวด ลักษณะ ภาษา ไฟล์
Win XP แสดง จัดการแสดง Easy (ver.2.3.7.2) MULTI LANGUAGE
Win XP เครือข่าย จัดการเครือข่ายได้ง่าย (ver.4.0.2.4) MULTI LANGUAGE
Win XP ? Magic Keyboard (ver.7.0.3.0) MULTI LANGUAGE
Win XP ? การรักษาความปลอดภัย MS Hotfix (ver.1.0.0.1) MULTI LANGUAGE
Win XP ? โซลูชันการกู้คืน (ver.3.0.0.7) MULTI LANGUAGE
Win XP ? ผู้จัดการ Battery Samsung (ver.2.2.1.4) MULTI LANGUAGE
Win XP ? Samsung Doctor Magic (ver.4.0.3.3) MULTI LANGUAGE
Win XP ? ปรับปรุงซัมซุงพลัส (ver.2.0.0.20) MULTI LANGUAGE
Win XP ? คู่มือการใช้งาน (ver.1.7.0.0) MULTI LANGUAGE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*